Stichting Welbevinden Delft is een non-profit stichting die zich inzet voor het welbevinden van tieners in de leeftijd van 10-16 jaar, jongeren van 17-26 jaar en ouderen 65+, en kwetsbare doelgroepen, gericht op ontmoeting, ontspanning, activiteiten, en empowerment.

Stichting Welbevinden Delft vind het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, eigen initiatief, en de weerbaarheid van deze doelgroepen in de samenleving ontzettend belangrijk, wij willen hierbij hulp en ondersteuning bieden door hen zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden.

Stichting Welbevinden Delft zet zich ook in om wijkgerichte sociaal en maatschappelijk betrokken activiteiten en projecten te realiseren, en uit te voeren, en ook voor publieksbewustwording campagnes wijk en gemeente gericht, zodat de kwaliteit van de wijk of gemeente aanzienlijk verbeterd wordt.

Op dit moment zijn wij druk bezig met locatie De Border, deze locatie ligt precies tussen de wijk Tanthof Oost en West in, van hieruit willen wij o.a. een dagelijks activiteitenprogramma op zetten voor al deze doelgroepen.

Ook sociaal en maatschappelijk betrokken activiteiten en projecten, en het werken aan publiek bewustwording campagnes wijk en gemeente gericht, willen wij vanuit De Border gaan ontplooien.

Stichting Welbevinden Delft kan hierbij ondersteuning van vrijwilligers, re-integreerden, statushouders, en betrokken bewoners uit de wijk of gemeente uiteraard heel goed gebruiken.

Wij zijn een non-profit organisatie en o.a. afhankelijk van donaties, giften en sponsoring, mocht u willen sponsoren of op een andere manier iets willen betekenen voor onze stichting neem dan contact op via stichtingwelbevindendelft@gmail.com.

Mocht je willen doneren voor onze activiteiten voor de jeugd, scan dan de QR-code hieronder.

Aansprakelijkheid in geval van diefstal, verlies, schade, ongeval of letsel:

SWD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade (materieel of immaterieel), ongeval of letselschade, die uit deelneming aan of gebruikmakend van de activiteiten/faciliteiten van SWD is voortgekomen of ontstaan. De deelnemer of bezoeker is zich bewust van dit feit en neemt dit voor zijn/haar rekening. 

De bezoekers en deelnemers aan onze activiteiten, faciliteiten en projecten zijn zich ervan bewust dat wat de deelnemer meeneemt, te allen tijde voor eigen risico mee wordt genomen en dat bij verlies of diefstal de deelnemer of bezoeker zich niet kan verhalen op stichting SWD. Tevens is stichting SWD niet verantwoordelijk voor welke vorm van diefstal en of schade aan een eigendom van deelnemers van activiteiten of bezoekers.