Stichting Welbevinden Delft, hoe het begon, waar we staan, en wat we willen bereiken.

Stichting Welbevinden Delft is een non-profit organisatie die op 02 februari 2021 is opgericht, en die door de inzet van vrijwilligers druk bezig is met het realiseren van leuke activiteiten, inloop dagen, educatieve workshops, sociaal en maatschappelijke projecten, en evenementen.

SWD zet zich in voor het welbevinden van tieners van 10 tot 15 jaar, jongeren van 16 tot 27 jaar, ouderen 65+, en kwetsbare doelgroepen, gericht op ontmoeting, ontspanning, activiteiten, en empowerment.

Hoe is SWD ontstaan

Patrick Verbaan bestuurslid, vrijwilliger, en woordvoerder van SWD woont al bijna 32 jaar in de wijk Tanthof waar hij als bewoner vrijwilliger is bij de werkgroep Biko Boeit, Biko Boeit is een vangnet in de wijk waarbij meerdere organisaties participeren zoals, bewoners uit de omgeving van de Bikolaan, de gemeente, wijkagenten, Vidomes, Delft voor Elkaar, Perspektief, en ondernemersvereniging TOV.

Omdat er door grote bezuinigingen in het verleden, en de aanhoudende Coivid-19 maatregelen, geen aanbod was voor verschillende doelgroepen, verslechterde de mentale gezondheid van o.a. de jeugd/jongeren door eenzaamheid, en was er veel overlast in de wijk omdat de jeugd die wilde samenkomen geen kant op kon omdat zij niet mochten samenscholen.

Door de signalen uit de wijk is de wijkagent naar Patrick toegekomen met de vraag of hij wat kon betekenen voor deze doelgroepen aangezien hij bekend is met de wijk en haar bewoners, omdat Patrick zelf ook al bezig was met een plan voor o.a. ouderen wilde hij deze vraag zeker in zijn plan meenemen en vroeg hij nog twee bewoners uit Biko Boeit om een stichting op te richten, wat op 02-02-2021 Stichting Welbevinden Delft is geworden.

J.C. De Border

Omdat de nood het hoogst was bij de tieners en jongeren wilde SWD de locatie van Jongeren Centrum De Border zo snel mogelijk weer heropenen, J.C. De Border is vele jaren terug wegbezuinigd door de gemeente en werd op het moment als verhuur locatie aangeboden, er zijn wel organisaties geweest die het jongerenwerk hebben geprobeerd in stand te houden maar dit is uiteindelijk niet gelukt, ook door de Covid-19 maatregelen is De Border een lange tijd dicht geweest.

Als jongere van 19 jaar heeft Patrick ook gestreden voor de bouw van een buurthuis in de wijk Tanthof, door de grote inzet en het harde werken van grondlegger Alain Verweij is dat J.C. De Border geworden die in 1993 is afgebouwd en geopend, J.C. De Border is vanaf de opening tot de bezuinigingen altijd een zeer florerend jongeren centrum geweest waar vele activiteiten, evenementen, en zelfs elk jaar een kamp naar België werd georganiseerd voor de jeugd.

J.C. De Border is daarom ook voor SWD de meest unieke locatie om aan de slag te gaan met de jeugd/jongeren uit de wijk.

Hulp vanuit Delftse politiek

Omdat J.C. De Border, wederom door bezuinigingen, op het punt van afstoten stond, heeft Patrick contact gezocht met een jeugdvriend waarmee hij nog steeds contact heeft, deze vriend, Gerard Stoop, zijn vader is Bram Stoop fractie voorzitter en lijsttrekker van Hart voor Delft, aangezien Bram Stoop zelf ook altijd als jongerenwerker met jongeren bezig is geweest was zijn antwoord gelijk ja op de vraag van Patrick of hij SWD wilde helpen en adviseren.

SWD heeft daarop een brief naar de gemeente gestuurd met een bezwaar tegen de afstoting van J.C. De Border, Bram Stoop en Hart voor Delft deden daar nog een motie bovenop welke unaniem werd aangenomen door de raad, de motie betekend dat er onderzoek gedaan moet worden naar de afstoting wegens bezuinigingen en dat de wethouder met SWD in gesprek moet gaan betreft de invulling van het plan in J.C. De Border.

Succes door grote animo en betrokkenheid

10 maart 2021 is SWD voor het eerst begonnen met het realiseren van laagdrempelige activiteiten op de woensdagmiddagen van 14:00 tot 17:30 uur voor tieners van 10 tot 16 jaar, dit werd volledig uit donaties en eigen geld georganiseerd, omdat er nog veel covid-19 maatregelen waren mocht SWD nog niet veel meer organiseren, voor jongeren vanaf 16 jaar gold helaas nog een no go.

Omdat de woensdagmiddagen een groot succes werden en de maatregelen versoepelden, zijn we ook op vrijdagmiddag van 15:00 uur tot 17:30 uur open gegaan voor de tieners, de vrijdagmiddag werd een gewone inloop middag waar tieners kunnen darten, tafelvoetballen, tafeltennissen, of gewoon chillen.

Ook hier kwamen de tieners in grote getalen op af tot nu toe zijn er elke middag wel 15 tot 25 tieners aanwezig, de animo is dus erg groot.

Eindelijk versoepelingen, en openstelling voor Jongeren

Op woensdag 30 Juni was het dan eindelijk ook voor jongeren vanaf 16 jaar zover, we mochten onder voorwaarden eindelijk open om ook voor deze doelgroep leuke avonden en activiteiten te organiseren, vanaf dat moment is J.C. De Border ook op de woensdag en vrijdag avond van 19:00 tot 22:00 uur open.

Dat dit nodig was bleek wel uit de opening en de daarop volgende avonden waarbij er gemiddeld 35 tot 40 jongeren aanwezig zijn, het leuke is ook dat er elke keer weer nieuwe gezichten bij zitten en dat iedereen gemoedelijk en gezellig met elkaar omgaat.

Ook op deze jongerenavonden kan er een potje tafelvoetbal, tafeltennis, darten, of pool gespeeld worden, of gewoon even lekker chillen met lotgenoten.

Grote activiteiten en sociaal maatschappelijke projecten

Op dit moment is SWD druk bezig met de grote zomerse activiteiten van Tanthof Beach, hierbij organiseert SWD elk weekend tot 29 augustus een grote activiteit in het kader van eenzaamheid door covid-19, SWD probeert hiermee alle doelgroepen een leuk alternatief te bieden en weer uit de eenzaamheid te halen.

Ook organiseren we daarnaast wekelijks projecten voor verbinding van jeugd met ouderen, hebben elke week educatieve activiteiten, we hebben inloopdagen, proberen tieners en jongeren te helpen met problemen waar ze tegenaan lopen, en SWD is bezig met een beleid rondom J.C. De Border betreft afval in de prullenbakken gooien, en geen overlast door scooters die de bezoekers achter J.C. De Border dienen te parkeren.

Met al deze projecten hoop SWD een steentje bij te kunnen dragen aan wijk gerichte oplossingen, aan de verbinding tussen jong en oud, om de weerbaarheid van verschillende doelgroepen in de samenleving te vergroten, en het gezellig samenkomen met lotgenoten voor ontspanning en activiteiten.

Grote inzet en hulp van vrijwilligers

Uiteraard is alles wat SWD doet niet mogelijk zonder de grote inzet van vrijwilligers, SWD bestaat uit 3 enthousiaste vrijwilligers in het bestuur die alle 3 een binding hebben met J.C. De Border en/of de wijk Tanthof, daarbuiten zijn er nog veel andere vrijwilligers betrokken bij de stichting waaronder oud bezoekers, jongeren, en vakantie vrijwilligers.

Ook heeft SWD op de achtergrond verschillende mensen die met ons meedenken zoals o.a. de grondlegger van J.C. De Border Alain Verweij, en Bram Stoop van Hart voor Delft.

Zonder deze vrijwilligers en de mensen die met ons meedenken zouden we nooit zover gekomen zijn en hadden we de kleine en grote activiteiten niet kunnen realiseren, hopelijk zullen zij, en de nog aankomende vrijwilligers, ons in de toekomst blijven steunen met ons sociaal en maatschappelijke plan in en rondom J.C. De Border.

Toekomst en onzekerheid in J.C. De Border

SWD is nu 5 maanden bezig met het sociaal maatschappelijk plan dat wij hebben gemaakt betreft onze doelgroepen in J.C. De Border, op dit moment is SWD aardig op weg en is het een groot succes voor zowel jong als oud, SWD wil in de toekomst dan ook graag continueren en ons sociaal maatschappelijke plan nog verder uitrollen, het liefst in J.C. De Border.

Dit is echter nog wel erg onzeker aangezien er nog steeds geen beslissing is betreft de afstoting van J.C. De Border wegens bezuinigingen in het herstelplan, uiteraard zal SWD niet stoppen bij een negatieve beslissing maar SWD vind J.C. De Border wel de meest unieke locatie, zeker voor de jeugd/jongeren in het Tanthof.

SWD wacht dus met spanning de beslissing betreft afstoting van J.C. De Border af en gaan onverstoord verder waar we mee bezig zijn, activiteiten organiseren voor jong en oud, de verbinding tussen jong en oud tot stand brengen, de weerbaarheid van verschillende doelgroepen in de samenleving te vergroten, en gezellig samenkomen voor ontspanning en activiteiten.

Wilt u ook doneren voor het continueren van onze activiteiten en ons sociaal maatschappelijk plan, dan kunt u op onderstaande link drukken en zelf uw gewenste bedrag invullen.

Donate € -