J.C. De Border vanaf 17:00 uur dicht i.v.m. de corona maatregelen.

Vanaf maandag 29 november is J.C. De Border elke opengestelde dag vanaf 17:00 uur gesloten, dit i.v.m. de nieuwe corona maatregelen van onze gemeente, dit betekend dat de jongeren inloopavonden van 19:00 tot 22:00 uur daarmee i.i.g. tot 18 december komen te vervallen.

De middaginloop en activiteiten die SWD elke maandag, woensdag, en vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur voor jongeren en tieners organiseert, gaan wel gewoon door, alle bezoeker zijn dan wel verplicht een mondkapje te dragen bij het binnen komen en verplaatsen, als je zit mag het mondkapje af.

Omdat iedere bezoeker verplicht is een mondkapje te dragen is een QR code bij ons niet verplicht en is het toegankelijk voor iedereen.