Passie met een gouden rand: Patrick Verbaan

DELFT- Patrick Verbaan is vrijwilliger bij Stichting Welbevinden Delft (SWD) , waar hij samen met andere vrijwilligers jongerencentrum de border in Tanthof open stelt. “Ik woon al mijn hele leven in deze wijk, de Border kan heel veel bijdragen hier”, aldus Patrick. 

Door Finn Rekveldt

De Border is een jeugdcentrum in het midden van Tanthof. In 1993 werd de laatste steen gelegd en sindsdien is het een begrip in de wijk. In 2014 is het een tijd gesloten geweest, waarna andere organisaties tevergeefs probeerden er een jeugdcentrum van te maken. Eind vorig jaar heeft Patrick samen met Stichting Welbevinden Delft opgericht. “één van hen heeft een achtergrond in de zorg, specifiek met activiteitenbegeleiding voor ouderen. Daarvan uit kwam de wens om van de Border weer een wijkcentrum te maken.”

SWD
SWD richt zich op meerdere zaken, maar vooral op het vergroten van de weerbaarheid van tieners in de wijk. Dit doen ze samen met meerdere betrokken vrijwilligers. “Wij geloven dat je op eigen kracht veel kunt bereiken. Als je op basis van de behoeften van de jeugd activiteiten organiseert, die ook nog eens de brug slaan met educatie, voorlichting, kunst en ontwikkeling op meerdere vlakken, krijg je veel sociale binding in de wijk.” De stichting fungeert daarmee als voorliggende voorziening, die doormiddel van samenwerking met sociale partners en andere instanties de jeugd kansen wilt bieden. “Delft voor Elkaar, Gemeente Delft, meerdere ondernemers en het sportfonds ondersteunen ons bij het realiseren van activiteiten.” De intentie van SWD hebben ze uitgezet in een plan, waarbij ze volgens Patrick een essentiële functie hebben voor jongeren en tieners in de wijk. “Wij komen uit dezelfde omgeving en kunnen een signalerende functie hebben voor die jongeren. Als een van hen tegen problemen aanloopt, kunnen wij ze bijvoorbeeld doorverwijzen naar de juiste hulp.”

Politiek
Lange tijd was de toekomst van de border erg onzeker. Toen afgelopen maart het gemeentelijk herstelplan werd gepresenteerd door het college, was daar in eerste instantie een bezuiniging bijgeboekt voor de border. Nadat een motie in de gemeenteraad vanuit Hart voor Delft opriep om de Border niet te sluiten, stemde de hele raad voor het behoud van het jongerencentrum. Dit leidde tot opluchting, maar er is nog wel wat onzekerheid. “Het liefst zouden we willen dat de gemeente hun accommodatiebeleid aanpast. Op dit moment zijn we aan regels gebonden, hierdoor kunnen we veel minder voor de jongeren betekenen. Ook willen samenwerkende organisaties niet volledig in ons investeren vanwege de nog dreigende afstoting. Vooral de onduidelijkheid betreft het afstoten is erg vervelend, we weten op dit moment gewoonweg niet hoe toekomstbestendig alles is in de Border.”

Wijkcentrum
Ondanks de onzekerheid, heeft Patrick veel grote plannen voor de Border. “We willen ons graag samen met jongeren inzetten voor de wijk. Zo hanteren we o.a. een clean-up project om de directe omgeving schoon te houden, en willen we in de toekomst graag een jeu de boule baan realiseren, om de kloof tussen jong en oud in de wijk te dichten.” Hiermee hoopt Patrick De Border een belangrijke functie in de wijk te geven. “Op dit moment zijn we nog hard op zoek naar vrijwilligers in alle gebieden: administratie, begeleiders of coaches. Wat het ook is, iedereen is welkom om mee te helpen.”  De Border mocht vanaf 30 juni voor het eerst open voor jongeren tussen 16 en 26 jaar, voorlopig zullen zij welkom zijn op de woensdag en vrijdagavond van 19:00 tot 22.00. De komende tijden hoopt SWD dit programma in de toekomst uit te kunnen breiden naar 5 dagen per week, zodat het een volwaardig weekprogramma wordt.