Bezuiniging en afstoting J.C. De Border definitief teruggedraaid.

Afgelopen dinsdag is het voorstel van B&W voor verzachting van de bezuinigingen uit het herstelplan in de raadsvergadering officieel bekrachtigd, er moet alleen nog een hamerslag plaatsvinden maar dat is een formaliteit, dit betekend dat de bezuinigingen en het afstoten van J.C. De Border definitief zijn teruggedraaid en dat SWD de activiteiten en ons sociaal maatschappelijke plan, in de aankomende jaren verder mogen uitrollen in J.C. De Border.

Groot feest want een jaar geleden hing de toekomst van J.C. De Border nog aan een zijde draadje, stevige bezuinigingen betekende toen bijna de sluiting van het jongeren centrum, SWD heeft dit samen met Bram Stoop van Hart voor Delft tegen weten te houden, SWD met een dringende brief richting de raad, en Bram Stoop middels een ingediende motie.

Na de unaniem aangenomen motie in de raadsvergadering van maart 2021, heeft SWD van Maart 2021 tot December 2021 laten zien dat J.C. De Border een hele grote functie heeft bij het welzijn, de zorg, begeleiding van jeugd/jongeren, bij de verbinding van meerdere doelgroepen waaronder jong en oud, maar ook betreft het verbeteren van de leefbaarheid en kwaliteit in de wijk Tanthof.

Dit resulteerde eerder al in een verlenging van het open houden van J.C. De Border door SWD tot September 2022, en uiteindelijk nu met het besluit van het college van B&W om de bezuiniging en afstoting definitief terug te draaien.

SWD wil ook in de toekomst laten zien dat bezuinigen op voorzieningen voor bv. jeugd en jongeren hoge kosten kunnen betekenen in de toekomst, nu investeren i.p.v. bezuinigen betekent op de lange termijn vele kosten besparen op GGZ, jeugdzorg, politie, gemeentelijke, enz.

Daarom is de beslissing van het college van B&W en de gemeenteraad om J.C. De Border niet te bezuinigen en af te stoten zo ontzettend belangrijk, hopelijk zullen er in de toekomst in meerdere wijken weer initiatieven genomen worden zoals ook SWD is begonnen in J.C. De Border en zal er in elke wijk weer een buurthuis/jongerencentrum opbloeien.

SWD zal zich ook in 2022 weer volledig inzetten voor de jeugd, jongeren en ouderen, ook zullen wij ons focussen op de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk, dit betekent nog meer de verbinding zoeken tussen jongeren en ouderen, om het wederzijds respect te vergroten.

Ook gaat SWD meer doen op het gebied van weerbaarheid en veerkracht voor de jeugd, zoals MDT projecten, educatie, en voorlichting, maar ook met het zoeken van werk en huisvesting voor jongeren, uiteraard zullen wij ook veel activiteiten betreft vrijetijdsbesteding organiseren.

SWD wil Hart voor Delft bedanken voor hun inzet en betrokkenheid die zij getoond hebben in ons én J.C. De Border, ook wil SWD het college van B&W en de raad bedanken voor het vertrouwen en de kans om ons sociaal maatschappelijk plan in de komende jaren nog verder uit te rollen.

Donate € -