Afstoten J.C. De Border van de baan.

De motie die raadslid Bram Stoop van Hart voor Delft gisteravond tegen het afstoten van Jeugd Centrum De Border in de raadsvergadering indiende, is met 36 voor en 0 tegen unaniem gesteund en aangenomen.

Dit betekend dat het plan om J.C. De Border in het herstelplan af te stoten voorlopig van de baan is en Stichting Welbevinden Delft verder in gesprek gaat met de gemeente Delft, wij hebben hebben er vertrouwen in dat het goed komt.

Stichting Welbevinden Delft wil Bram Stoop, Hart voor Delft, en alle raadslieden en politieke partijen die de motie hebben gesteund van harte bedanken.

Al eerder luide Stichting Welbevinden Delft de noodklok met een ingezonden brief in de raadsvergadering van 23-03-2021, in deze brief gaf stichting Welbevinden Delft aan dat het ongelooflijk hard nodig is om J.C. De Border open te houden voor de jeugd in het Tanthof/Delft.

(https://delft.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/657477)

Vanaf het begin dat stichting Welbevinden Delft is opgestart hebben wij erg veel steun en advies gehad van betrokken personen zoals o.a. raadslid Bram Stoop van Hart voor Delft.

Dankzij raadslid Bram Stoop is Stichting Welbevinden Delft in contact gekomen met wethouder Schrederhof, na een goed en fijn gesprek in een video conference, en daarbij de uitleg wie wij zijn en wat wij willen betekenen voor de jeugd in het Tanthof, mochten we i.v.m. de Covid-19 maatregelen alvast beginnen met activiteiten op te zetten voor tieners tot 17 jaar.

Uiteraard was Stichting Welbevinden Delft daar heel blij mee en zijn wij op 10-03-2021 begonnen met een Darts Clinic met toernooi voor tieners van 12-16 jaar, deze activiteit en eigenlijk alle activiteiten die we daarna hebben georganiseerd op de woensdagmiddag werden vanaf het begin goed bezocht door de tieners.

Daarmee heeft Stichting Welbevinden Delft een solide basis gelegd voor de jeugd in het Tanthof, welke wij nu door de aangenomen motie door kunnen gaan zetten zodra de Covid-19 maatregelen zijn versoepeld of opgeheven.

Ook willen wij een dankwoord uitbrengen aan alle betrokken personen, instanties, organisaties, en ondernemers die tot nu toe hebben bijgedragen aan Stichting Welbevinden Delft zodat wij ons hebben kunnen ontplooien tot waar we nu staan.

Dit zijn o.a. de grondlegger van De Border Alain Verweij, alle adviseurs binnen onze stichting, alle vrijwilligers die er elke keer weer staan, onze samenwerkingspartners zoals b.v. Sportfondsen, en Delft voor Elkaar, en ondernemers zoals Plus Tanthof, Jumbo Tanthof, en Rons dartworld, die ons sponsoren of hebben gesponsord betreft eten, drinken, en prijzen voor onze activiteiten.

Ook willen wij een dankwoord uitbrengen aan alle donateurs die het mede mogelijk maken dat wij leuke activiteiten kunnen organiseren voor de jeugd in het Tanthof, super.

Mocht je ook willen doneren scan dan de QR-code hieronder.